Методика розподілу та нарахування спожитої теплової енергії

     На підставі затвердженою Кабінету Міністрів України постанови від 08.09.2019 р. № 1022, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №830 « Правила надання послуги з постачання теплової енергії», де змінюється порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Порядок такого розподілу визначено:
    • статтею 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання;
    • Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 28.12.2018 №315 ( далі по тексту – Методика).
Відповідно до Методики загальний розподіл обсягу спожитої теплової енергії між житловими приміщеннями, нежитловими приміщеннями та квартирами з індивідуальним опаленням складається з наступних основних складових:

Обсяг теплової енергії на опалення приміщень

Розподіляється на споживачів, які не    від’єднанні від системи централізованого теплопостачання

Обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу

 Розподіляється на неопалювальні приміщення та приміщення з індивідуальним опаленням, які відокремлені від системи централізованого теплопостачання

Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень ( далі по тексту — МЗК)

Розподіляється між усіма приміщеннями, які є самостійними об’єктами нерухомого майна (незалежно приєднані чи відокремлені ці приміщення від системи централізованого теплопостачання)

Обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення( далі по тексту  — ФБС)

     Згідно частини 6 статті 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» : «Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється відповідно до правил, встановлених цією статтею, також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.»

Умовний приклад приведений на схемі:

     Обсяг спожитої теплової енергії визначається за допомогою вузла комерційного обліку теплової  енергії.

     Обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу до неопалюваного приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, в якому є ділянка такого трубопроводу, у тому числі частина стояка, або обладнання внутрішньобудинкової системи опалення (Qопінд.ф.с), визначається розрахунково або за результатом енергетичного аудиту або обстеження інженерних систем цього приміщення.

     Необхідні для розрахунку дані, щодо ділянок транзитних стояків в приміщеннях з індивідуальним опаленням, а саме довжина, зовнішній діаметр, наявність теплоізоляції підприємством взято з проектної документації на встановлення індивідуального опалення по таким квартирам. У разі відсутності на підприємстві необхідної інформації по окремим адресам власникам таких приміщень з індивідуальним опаленням буде направлено листи щодо необхідності надання доступу представнику підприємства для обстеження і відповідних замірів.

     Отже, якщо Ви отримали листа про необхідність такого обстеження , або у Вашому приміщені з часу відключення від централізованого опалення стан транзитного трубопроводу системи опалення змінився (втрачено ізоляцію, змінився діаметр чи довжина транзитного стояка), Вам необхідно викликати представника підприємства для проведення відповідного обстеження.

     Слід зазначити, що п.4 розділу V Методики розподілу передбачено, що при ненаданні власником приміщення інформації для розрахунку виконавцем комунальної послуги для розрахунку приймаються такі вихідні дані:

 • трубопровід вважається не теплоізольованим;
 • зовнішній діаметр трубопроводу (d) приймається більшим з діаметрів, визначених на вході та виході з приміщення або на початку та кінці стояка (стояків);
 • довжина транзитного трубопроводу (l) приймається рівною відстані від входу та виходу трубопроводу в приміщення, за винятком ширини однієї із стін/перегородок (при горизонтальному вході/виході) або висоти одного з перекриттів (при вертикальному вході/виході), а якщо транзитний трубопровід вертикально входить та виходить з приміщення в одній точці — рівною висоті поверху, на якому знаходиться приміщення, або горизонтально входить та виходить з приміщення в одній точці — рівною внутрішньому периметру приміщення, визначеному за аналогічним по плануванню приміщенням у будівлі.

     Обсяг  теплової енергії витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі (Q оп буд) згідно п. 2 розділу ІІІ Методики:

 • одноповерхова будівля — 20 %;
 • двоповерхова — 18 %;
 • триповерхова — 16 %;
 • чотириповерхова — 14 %;
 • п’ятиповерхова — 12 %;
 • шестиповерхова та вище — 10 %.

     Обсяг теплової енергії витрачений на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи (ФБС) (Q оп ф.с) опалення приймається, як частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі (Q оп буд) при подачі теплоносія в опалювальні приміщення згідно п. 2 розділу V Методики:

 • індивідуального теплового пункту без регулювання за погодними умовами — 15 %;
 • індивідуального теплового пункту при регулюванні за погодними умовами — 5 %;
 • автономної теплогенеруючої/когенераційної установки — 7 %;
 • центрального теплового пункту або теплогенеруючої/когенераційної установки, яка не є автономною, — 8 %;
 • квартирних/малих індивідуальних теплових пунктів — 4 % (за умови обладнання квартирними/малими індивідуальними тепловими пунктами всіх приміщень будівлі).

     Підприємство при розрахунку ФБС буде використовувати 8 % відповідно до поняття про теплогенеруючу установку. Теплогенеруюча установка – комплекс взаємопов’язаного обладнання, що виробляє теплову енергію, незалежно від місця його розташування (ВР України « Закон «Про теплопостачання від 02.06.2005 № 2633-IV»).

Приводимо приклад розподілу та нарахування спожитої теплової енергії:

 • Загальний обсяг спожитої теплової енергії у листопаді — 192 Гкал;
 • Опалювана площа десятиповерхового будинку (площа всіх опалюваних квартир) — 11938,45 м²; 
 • Загальна площа (площа опалюваних квартир та квартир з індивідуальним опаленням) — 13350,68 м²;
 • У будинку, в приміщеннях з індивідуальним опаленням, проходять 166,26 м транзитних трубопроводів (стояки), зовнішній діаметр 0,0268 м та 65 м транзитних трубопроводів  (стояки), зовнішній діаметр 0,0335 м;
 • Тариф на теплову енергію (за категорією – «населення») складає 1784,71 грн. (затверджений рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 09 січня 2019р. №6) за 1 Гкал;
 • Опалювана площа квартири — 54,90 м². 

     Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень для дев’ятиповерхової будівлі складає 10% (Qмзк):

 • 192 Гкал * 10% = 19,2 Гкал на всі приміщення;
 • 19,2 Гкал / 13350,68 м² = 0,001438 Гкал на 1м²;
 • 0,001438 Гкал на 1м² * 54,90 м² = 0,078946 Гкал на квартиру.

     Обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення складає 8% (Q оп ф.с.):

 • 192 Гкал * 8% = 15,36 Гкал на всі приміщення;
 • 15,36 Гкал / 13350,68 м² = 0,001151 Гкал на 1м²;
 • 0,001151 Гкал на 1м² * 54,90 м² = 0,063190 Гкал на квартиру.

    Обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу в неопалювані приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням визначається за формулою 19 Методики (Q оп інд. ф.с.): 

 • 0,86*1/1000000 *14*(45º-18º)*166,26м*0,0268м*24год/добу*30діб=1,042906 Гкал
 • 0,86*1/1000000 *14*(45º-18º)*65м*0,0335м*24год/добу*30діб=0,509660 Гкал
 • 1,042906 Гкал + 0,509660 Гкал = 1,552566 Гкал — на всі приміщення з індивідуальним опаленням у будинку.

     Залишок теплової енергії до розподіляється на опалювані приміщення:

 • 192 Гкал —    19,2 Гкал (Q мзк) — 15,36 Гкал (Q оп ф.с.) — 1,552566 Гкал (Qопінд.ф.с.)= 155,887434 Гкал на опалювані приміщення; 
 • 155,887434 Гкал / 11938,45 м² = 0,013058 Гкал на 1м²;
 • 0,013058 Гкал на 1м² * 54,9 м² =  0,716862 Гкал на опалювальну квартиру. 

     Всього нарахування в опалюваній квартирі складає:

 • 0,078946 (Q мзк) + 0,063190 (Q оп ф.с.) +  0,716862 (Опалення) = 0,858998 Гкал
 • 0,858998 Гкал * 1784,71 грн/Гкал  = 1533,06 грн.
 • Загальний обсяг спожитої теплової енергії у листопаді — 192 Гкал;
 • Опалювана площа дев’ятиповерхового будинку (площа всіх опалюваних квартир) — 11938,45 м²; 
 • Загальна площа (площа опалюваних квартир та квартир з індивідуальним опаленням) — 13350,68 м²;
 • Площа квартири з індивідуальним опаленням – 80 м², в якій проходять 10 м транзитних трубопроводів ( стояки), зовнішній діаметр 0,0335 м;
 • Тариф на теплову енергію (за категорією – «населення») складає 1784,71 грн. (затверджений рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 09 січня 2019р. №6) за 1 Гкал;

     Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень для дев’ятиповерхової будівлі складає 10% (Qмзк):

 • 192 Гкал * 10% = 19,2 Гкал на всі приміщення;
 • 19,2 Гкал / 13350,68 м² = 0,001438 Гкал на 1м²;
 • 0,001438 Гкал на 1м² * 80 м² = 0,115050 Гкал на квартиру.

     Обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення складає 8% (Q оп ф.с.):

 • 192 Гкал * 8% = 15,36 Гкал на всі приміщення;
 • 15,36 Гкал / 13350,68 м² = 0,001151 Гкал на 1м²;
 • 0,001151 Гкал на 1м² * 80 м² = 0,092040 Гкал на квартиру.

     Обсяг теплової енергії, який надходить від ділянки транзитного трубопроводу в неопалювані приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням визначається за формулою 19 Методики (Q оп інд. ф.с.): 

 • 0,86*1/1000000 *14*(45º-18º)*10*0,0335м*24год/добу*30діб=0,078409 Гкал

     Всього нарахування в квартирі з індивідуальним опаленням складає:

 • 0,115050 (Q мзк) + 0,092040  (Q оп ф.с.) +  0,078409 (Qопінд.ф.с.) = 0,285499 Гкал;
 • 0,285499 Гкал * 1784,71 грн/ Гкал  = 509,53 грн.